Shepherd of beings endowed with souls, both people and animals
Logo S³oñce Tybetu
PolishGermanEnglishRussianDenmarkSpanishPortugal
"Do animals have souls and do they understand feelings?
Such a question can be posed only be one who lacks equally the one and the other..."
Eugen Drewermann
  

ALTER

Altret var og er et særligt sted. Et mødested...
Et sted hvor et menneske i sin hjælpeløshed og svaghed kan vende sit blik til himlen og takke, bede om forgivelse og råd i troen på Guds magt og kærlighed
Foran dette alter, ligegyldigt om på en asfalteret vej, på en grøn mark, i skoven eller i en stald, ønsker jeg  at bede og prise Gud sammen med vore dyresøskende og alle de mennesker for hvem dyrenes vel ligger dybt i hjertet og dermed også stifte fællesskab.
..

Foran dette alter vil jeg takke...
Takke gud for den vidunderlige gave som et hvert dyreliv er. Det mindste og det største... ligegyldigt hvor det lever.
Takke for deres tilværelse, for deres venskab, for deres smukke rene og uskyldige sjæle, for alt det gode de gør for os ... og de gør meget.
De er tit vores trofaste vennen, therapeuter, partnere.
Uden deres blikke, trofasthed, kærlighed og hjertevarme ville vores liv være fattigt og koldt.

Jeg vil også takke Gud for alle de mennesker, for alle disse små og store engle. Enkelte mennesker og organisationer, der sætter deres tid, kræfter, penge og hjerter ind for at hjælpe dyr i nød..
For alle disse mennesker der bringer så meget kærlighed ind i dyrenes verden, der får så mange øjne til at stråle igen (eller for første gang) vil jeg takke Gud af hele hjertet...

Ved dette alter vil jeg også bede...
Jeg vil bede Gud, vor skaber, sprede sine velsignende hænder over sine kreaturer, dyr og mennesker. Bede ham om at holde sine beskyttende hænder over dem, at ledsage dem ...  dag for dag, time for time ... aldrig at vende øjnene fra dem ... så de kan føle sand livsglæde.
Om lykkelige dyr vil jeg bede vores skaber.
Og jeg vil bede ham om mennesker, mange mennesker, flere og flere mennesker der virkelig er i stand til hjælpe vore dyresøskende – og dermed også sig selv - og om en særlig velsignelse for dem...

Foran dette alter vil jeg også bede om forgivelse...
Jeg vil bede om forgivelse for at vi stadigvæk ikke vil høre dyrenes skrig, at vi stadigvæk alt for tit lader dem i stikken i deres nød, overlader dem til en grufuld skæbne, at vi, trods forfærdelige kendsgerninger vender blikket... værgrer os at se nærmere hen... Om en grundlæggende bevidsthedes forandring for vor tids Adam i det moderne selskab, i vor dags verden, vil jeg bede Gud...
Fra dette alter, ligegyldigt hvor det bliver stillet hen, bygget op, finder sin plads, vil uophørligt et råb... en bøn... om en ny civilisation stige op til himlen, et råb om kærlighedens civilisation, en bøn om en bedre verden, med mere evangilium i vore hjerter, mere Christus in verden, om en verden hvor dyr og menneske føler sig hjemme.
Dette alter skal være det vigtigste sted for endnu vigtigere forsamlinger.
Et sted hvor mennesker (menigheder) samler sig, der ikke blot tror på en ny himmel og en ny jord. Men vil arbejde med på at forvirkliche det menneskemulige hic und nunc (her og nu)...
Dette alter er et hjertestykke af et tempel, som vi med tiden vil bygge om det, hvor der skal være plads nok til begge, dyr og mennesker.
Hvor mennesker og dyr møder hinanden på lige fod, hvor man egentlich ikke mere har brug for at tale om Gud, fordi man møder ham direkte og det helt særligt i de lykkelige, fredsfulde strålenden dyre og menneske øjne ....

ANIMALPASTOR


Hit counter  Liczniki internetowe „Hvad I har har gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig” (Mt. 25, 40)