Shepherd of beings endowed with souls, both people and animals
Logo S³oñce Tybetu
PolishGermanEnglishRussianDenmarkSpanishPortugal
"Do animals have souls and do they understand feelings?
Such a question can be posed only be one who lacks equally the one and the other..."
Eugen Drewermann
  

JEG HAR EN DRØM...

Jeg har en drøm om en kirke.
Om en kirche der forkynder Jesu budskab i vor dags verden og også har dyrene i blikket. Ikke mere glemmer dem, skubber dem væk ...

Jeg drømmer om en kirke der tages sig Jesu ord fra Mathæus evangeliet til hjertet „Hvad I har har gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig” (Mt. 25, 40), om en kirke der ved disse ord med en sådan selvfølgelighed også mener vore dyresøskende at en hver mistro om skandale eller provokation slet ikke kan opstå.

Jeg drømmer om en lys, farvestrålende, smuk kirke som har et åbent hjerte for et hvert følende, lidende levevæsen. En kirke der åbner sine Porte for alle Guds skabninger, ligegyldigt om mennesker eller dyr, og modtager dem med ærefrygt og respekt.

Jeg har en drøm om et tempel. Et tempel her på jorden, hvor menneske og dyr føler sig hjemme, hvor det er nok bare at være til og alt andet ikke mere har betydningt. Om et sted hvor det er ligegyldigt om man har hænder, fødder, poter, vinger eller finner, et sted, hvor alle Guds elskede skabelser må forsamle sig og dermed bevirker et endnu dybere forhold til Gud. Et sted, hvor man, som den gang i paradisets have, hvor Gud og menneske levede i harmoni med naturen, kan høre Guds, skaberens, skridt i haven.
ANIMALPASTOR eksisterer,  for at denne drøm kan gå sin i opfyldelse i møde.

I hele verden findes der organisationer, bevægelser og foreninger, hvor mennesker - på grund af af vores dyresøstres mangfoldige og grufulde lidelser – ikke mere kan sove sorgløst og roligt.
Dem vil vi tjene, forbinde i et netværk og skænke et åbent hjerte og åbne ører. Velsigne dem og deres arbejde, deres anstrengelser og sorger. Vi ønsker kontakt til alle disse små og store engle, til alle for hvem dyrs velvære og lykke er en hjertesag. Vi beder jer ... skriv til os, ring til os!
Vi vil, at ANIMALPASTOR er overalt hvor mennesker og dyr har brug for ham, hvor man søger en sjælehyrde.
Derfor har vi for at grunde ANIMALPASTOR – menigheder, overalt hvor to eller tre, i dyb sorg om dyrene og om vor planet, vil forsamle sig i Guds navn. Det gode budskab om Guds kærlighed til alle sine kreaturer, skal udtales og leves i forsamlinger, hvor man kan støtte hinanden og ikke mere føler sig allene med sine følelser.
Vi vil være der, hvor dyr og deres menneskevenners nød skriger til himlen.
Derfor har vi brug for gode kontakter til dygtige, virkeligt med hele hjertet engagerede, dyrlæger, dyrepsychologer, helere, dyrekommunikatører, dyrehjem og også til præster (konfessionsovergribende) der er åbne for vores drøm.

Vi vil grunde centre, fra hvilke et vigtig budskab skal unsendes i verden, budskabet, at mennesker og dyr har meget at sige hinanden, at begge er unsprunget auf Guds kærlige hånd og gennem hans vilje er bestemt til et jordisk, men også til et evigt fællesskab, at vi gensidig kan skænke os et stykke himmel her og nu.
Vi vil stille vores homepage til rådighed alle de kunstnere, forretningskyndige, mennesker med kreative ideer o.s.v. der vil dele hvad de ejer og har med vore dyresøskende.

Det financielle er et ubehageligt thema. Ingen af os svømmer i penge, men vi skrækker ikke tilbage for det problem. Vi tror at det vil løse sig på vejen sammen med alle de mennesker der drømmer den samme drøm.
Og hvis det vi opnår er rigtigt og godt vil det spejle sig i lykkelige, fredfyldte dyre og menneske øjne ... altså også i Jesu øjne.
„Hvad i har gjort for den mindste auf mine brødre, har i gjort for mig“

Vi vil ikke, at vor dyresøskendes jordiske liv ender på et slagteri, på en losseplads eller i en skraldespand. Akkurat lige som vi mennesker har die drømt, elsket ... måske bragt børn til verden ... har haft deres sorger og forhåbentlig også glæder. Nøjagtig lige som vi mennesker fortjener de en respektfuld afsked. Vi vil være ved deres grave, bede for deres sjæle og ledsage de sørgende.
Vi vil ikke, at mennesker der har mistet et dyr,  føler sig alene og ladt i stikken med deres sorg. Det er fuldkommen naturligt at sørge og græde når man har mistet en trofast ven om det nur er et menneske eller et dyr.
ANIMALPASTOR vil ledsage disse mennesker in deres sorg og fortvivlelse.

Jeg tvivler ikke på at dyrenes sjæl stiger til himlen. De er skabt med os på den samme dag og vi deler den samme livsånde ... vor ind og udgang ligger i den samme hånd.
Jeg er altså dybt overbevist om at vi er på den samme vej, der fører til den evige sols rige. Riget hvor solen aldrig går ned ... til Jesu Christi rige ... til Guds rige.

Jeg længes meget, og det er min vigtigste drøm, efter et stort fællesskab hvor mennesker og dyr lever på lige fod, i bevistheden om at det gode budskab fra manden fra Nazareth gælder alle skabninger og at kærligheden er udelbar og er den eneste magt der kann ændre verdens ansigt. 
Jeg ønsker at dyr og deres menneskevennen har deres egen præst, deres egen hyrde...  ANIMALPASTOR.

Fra barnsben har man forsøgt at lære os hvor stor en forskel der er mellem mennesker og dyr og hvor meget der skiller os.
Jeg er helt sikker på  at der er meget mere der forbinder end der skiller os. Og, hvad der ved det første blik synes at skille forbinder os i grunden endnu mere... 
Jeg er fuldstændig overbevist om at vi er på den samme vej til Guds rige. Hvis vi skubber dyrene væk, fortrænger dem, stjæler deres livsrum finder vi aldrig indgangen... uden dyrene er vi på den forkerte vej... uden dyrene kommer vi ikke ind...

ANIMALPASTOR


Hit counter  Liczniki internetowe „Hvad I har har gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig” (Mt. 25, 40)