.


 
Duszpasterstwo
istot obdarzonych duszą, ludzi i zwierząt
Logo Słońce Tybetu
PolishGermanEnglishRussianDenmarkSpanishPortugal
"Posiadają zwierzęta duszę i wiedzą co to uczucia?
Takie pytania może zadać jedynie ktoś, komu brakuje zarówno jednego jak i drugiego..."
Eugen Drewermann
 
Strona główna
Mediacja
Aktualności
Księga intencji
Rozmowy...
Księga zmarłych
 
O mnie
Kontakt
 
Chrzest
Sklep
Galeria
Newsletter
 
Tom Animalpastor
Animal Spirit Church

Peer - Mediation - Coaching

Sztuka radzenia sobie z konfliktami,

dzięki której stajesz się po prostu silniejszy

Mediacje

 Teolog, Filozof, Pedagog Religijny, Peer-Coach-Mediator

Autor książek: Nierządnice (Kos 2006)
oraz La Lacrima di Dio (ASC oraz Centralne Biuro Projektowe 2016)

Wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami społecznymi, także tzw marginesu społecznego, 
dziećmi oraz młodzieżą specjalnej troski,

Doświadczenie (duszpasterskie) w towarzyszeniu ludziom w ich życiowych dylematach,
sytuacjach na pozór bez wyjścia, ich samotności, lęku i bezradności

 

Peer-Mediator-Coach

MMag Tomasz Jaeschke

Tel: +004915144246829

E-Mail: tom@animalpastor.eu

skype: animalpastor.eu

 Resigmediation

www.reisigmediation.com

 


Czym jest Peer-Mediation-Coaching:

 • Jest  procedurą rozwiązywania konfliktów zarówno pomiędzy osobami prywatnymi, jak i instytucjami oraz organizacjami.
 • Przeprowadzona zostaje w obecności osoby trzeciej, bezstronnej (mediatora) i towarzyszy jej atmosfera poufności, do której mediator jest także zobowiązany.
 • Bazuje na dobrowolności uczestniczenia w niej obu spornych stron.
 • Peer-Mediation-Coaching nie podejmuje próby wpływania na żadną ze stron konfliktu, nie usiłuje nikogo o niczym przekonywać, nie korzysta z instrumentów, którymi posługuje się psychologia bądź też psychoterpia.
 • Wypracowała własną metodę radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i potrafi z nich uczynić potencjał mobilizujący rozwój osobowości stron znajdujących się w sytuacji konfliktowej.
 • Nie należy mylić jej z żadną formą terapii. Posiada ona bowiem własne standardy postępowania i operuje własnym instrumentarium. Jest metodą prostą, przynoszącą jednak zadziwiające rezultaty.
 • Jest strategią Win/Win (ang: zysk), strategią podwójnego zwycięstwa,  tzn. metodą rozwiazywania konfliktów,  dzięki której profitują obie strony. W tego typu mediacji nie ma miejsca na zwycięzców czy pokonanych. Każdej ze stron mediacja powinna dać poczucie zadowolenia.  W określonym momencie obie strony znajdują optymalne (dla siebie) wyjście.
 • Potrafi znaleźć wyjście z sytuacji wydających się być bez wyjścia.
 • Przedmiotem  Peer- Mediation-Coachingu mogą być zarówno sytuacje aktualne,  jak i nieprzepracowane z przeszłości. Ze względu na jej prewencyjny aspekt, stosowana jest chętnie zarówno w szkołach,  jak i ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży (wpływa znacznie na zredukowanie potencjału agresji).
 • Peer-Mediacja-Coaching prowadzi do uporządkowania relacji międzyludzkich i owocuje poczuciem wewnętrznej harmonii.
 • Uczy, jak radzić sobie z konfliktami w przyszłości, strukturyzuje je na płaszczyźnie potrzeb, i wyposaża w odpowiednie ku temu narzędzia.
 • Koncentruje się na płaszczyźnie realcji międzyludzkich i potrzeb poszczególnych jednostek.
 • Mediacja stwarza szansę nie tylko uczenia się z trudnych sytuacji , ona zamienia konflikt w potencjał wspierający rozwój osobowości. Sytuacja konfliktowa staje się w ten sposób źródłem dodatkowej siły.
 • Preferuje nową kulturę rozwiązywania konfliktów - kulturę opartą o szacunek wobec każdej osoby ludzkiej.


 

Jako Peer - Mediator - Coach  jestem do dyspozycji:

 • każdego, któremu konflikty zarówno aktualne jak i przestarzałe spędzaja sen z powiek, kto czuje sie z tym wszystkim źle i poszukuje pomocnej w tym sensie rozmowy, porady, settingu...
 •  tych, którzy chcieliby opanować narzędzi peer/coachingu/mediacji i pomagać w rozwiązywaniu konfliktu innym osobom skłóconym bądź peer-grupom...
 • każdego, kto uwikłany w sytuacje konfliktowe, poszukuje życia w zgodzie ze sobą i otaczającym go światem...

 

Trudno o większą radość niż ta,  która wynika z zycia w autentycznym pojednaniu ze sobą samym
i środowiskiem w którym dane nam przyszlo żyć...

Animalpastor


Licznik gości  Liczniki internetowe Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili... Jezus z Nazaretu